Kategorie
Baza wiedzy

Dołącz do nas, CHROŃ Z NAMI MAZURY

Mazury to nie tylko przestrzeń, w której przyjemnie spędza się czas, szuka ukojenia od zgiełku miasta… dla nas to także głęboko zakorzeniona odpowiedzialność za środowisko naturalne – dbałość o zachowanie charakteru tego dziewiczego wciąż terenu.

Pogodzenie biznesowej działalności związaną ze sprzedażą gruntów na Mazurach z ochroną środowiska nie idzie w sprzeczności. Misja jest tym łatwiejsza, bo ludzie którzy tworzą Lokaty Ziemskie, to mieszkańcy lub wielbiciele Mazur i związani z organizacjami działającymi na rzecz ochrony przyrody.

Wierzymy, że można pogodzić oczekiwania wielbicieli Warmii i Mazur i troskę o dobro mazurskiego ekosystemu. Nasza działalność nie ogranicza się do pomocy w zrealizowaniu marzenia o działce nad jeziorem. Znaczną część czasu poświęcamy na propagowanie dobrych postaw, krzewienie wrażliwości ekologicznej i troski o tę część Polski. Kraina Tysiąca Jezior jest niezwykle unikalna także dlatego, że osoby które decydują się z Mazurami związać część życia – szanują tę dzikość. W końcu od naszej postawy zależy jakie Mazury i Warmia będą za kilka lat.

Nienaruszalność mazurskiego ekosystemu

Grunty, które proponujemy osobom zgłaszającym się do nas z prośbą o pomoc w znalezieniu działki na Mazurach, mają zachowany swój charakter. Nie ingerujemy w ukształtowanie terenu, dbamy o starodrzew oraz pilnujemy, aby wszystkie elementy wpływające na możliwość zabudowy były spójne z dobrostanem natury. Zanim zdecydujemy się przeznaczyć grunty do sprzedaży, przechodzą wielopłaszczyznową analizę hydrologiczna, ornitologiczną oraz ekologiczna.

Co robimy na rzecz ochrony przyrody?

Szczególnie ważne jest nienaruszenie naturalnych siedlisk ptaków. Jesteśmy związani z pięcioma organizacjami pozarządowymi i wspólnie realizujemy takie projekty jak budowa wolierów dla ptaków i ambulatorium weterynaryjnego czy wybiegów dla ptaków. Angażujemy się w tworzenie ścieżek edukacyjnych oraz projekt budowy centrum szkoleniowo-dydaktycznego zlokalizowanego nad jeziorem Dobrąg.

Dbamy również o to, by zminimalizować negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko. Priorytetem organizacji, z którymi współpracujemy jest zwrócenie uwagi na destrukcyjną ingerencję człowieka w mazurski ekosystem oraz dążenie do hamowania tego procesu.

Potwierdzeniem naszego działania niech będzie fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży gruntów wspierają działalność statutową organizacji pozarządowych.

Z kim współpracujemy?

Wśród organizacji, które działają na rzecz ochrony przyrody Lokaty Ziemskie współpracują z Fundacją na rzecz Ochrony Przyrody i Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Fundacją na Rzecz Ochrony Środowiska i Zrównoważonej Urbanizacji Natura 2010, Fundacją Ochrony Środowiska Odnawialne Źródła Energii, Fundacją Ochrony Przyrody Tribus oraz Mazurską Fundacją Ochrony Przyrody im. Alexandra von Humboldta.

Ratowanie pszczół, łabędzi
i gospodarstwo permakulturowe

Nasza działalność wspiera projekty, kampanie i akcje promujące ochronę środowiska oraz działania sprzyjające poprawie stanu ekologicznego. Projekt z którego jesteśmy szczególnie dumni to budowa Siedliska z naturą. To niezwykła inicjatywa, która zakłada stworzenie permakulturowego gospodarstwa.

Co to właściwie oznacza? Zależy nam, by pokazać jak świadomie projektować możliwie samowystarczalne i trwałe osiedla ludzkie. Permakultura to działanie wielopłaszczyznowe – obejmujące ogrodnictwo, architekturę, ekonomię i logistykę. Ponadto jako firma Lokaty Ziemskie zaangażowaliśmy się między innymi w projekt ratowania pszczół – wsparliśmy inicjatywę zasiedlania 50 uli.

Ponad 3 ha na ośrodek rehabilitacji dzikich ptaków

Poza wspomnianymi organizacjami z trzeciego sektora, współpracujemy także z fundacją Albatros, która za cel działalności ustanowiła sobie leczenie i rehabilitację dzikich ptaków oraz edukację ekologiczną także poprzez organizację wolontariatu przyrodniczego.

Dzięki współpracy z Fundacją Natura 2000 udało nam się uzyskać wsparcie finansowe i przekazać 3,6 ha gruntów na rozwój ośrodka na rzecz rehabilitacji i ochrony dzikich ptaków. Wśród wielu inicjatyw, które udało się razem podjąć do dziś wspominamy tę najbardziej spektakularną – razem z fundacją Albatros uratowaliśmy kilkadziesiąt łabędzi.

Niepowtarzalna atmosfera, uczucie bliskości i współistnienia z przyrodą – za to kochamy Mazury i tego ukojenia w nich szukamy. Dbamy o to, by rozwój był jak najbardziej zrównoważony i przebiegał z szacunkiem dla mazurskiego środowiska. Do tego też zachęcamy osoby, które szukają działek na Warmii i Mazurach, bo troska o Krainę Tysiąca Jezior to część naszego DNA.